Apple in Education

Bekymmersfritt IT-klassrum från Kullander

 • Ni kan undervisa, vi kan IT.

  Skolans fokus är eleverna. Tekniken är bara ett av många verktyg i undervisningen. Verktyg måste underhållas för att fungera och ibland behöver de repareras. Att lägga det arbetet på lärare och elever innebär mindre tid till undervisning.

  Med över 20 års erfarenhet av drift och underhåll har vi svåröverträffad specialistkompetens kring Apples samtliga plattformar.

  Vi har verktygen som gör underhåll och igångsättning av hundratals, rent av tusentals datorer och iPads, lika enkelt som att sköta en klassuppsättning. Vi kan leverera både hårdvara och kunskap.

  Och vi kan bygga infrastrukturen med nätverk och bakomliggande servrar.

  Med Kullander som IT-partner blir det enkelt ge elever och lärare tillgång till rätt digitala resurser som exempelvis:

  • Nätverk
  • Skrivare
  • Program
  • Länkar

  Vi kan underlätta hantering av mjukvarulicenser, där elever tilldelas det de behöver så länge de går på skolan, men så snart de lämnar kan licenserna plockas tillbaka och fördelas på nya elever.

  Vid behov har vi även en välmeriterad verkstad som kan bistå med reparationer.

 • Vässa kunskapen om verktygen.

  Kullander erbjuder även utbildningar i program och system, för att pedagoger ska kunna utnyttja alla möjligheter tekniken ger. Ni slipper därför lista ut hur allt fungerar på egen hand och kan fokusera på kärnverksamheten.

  Från orientering i macOS och iOS till specialanpassade workshops där vi i detalj går igenom system, säkerhet eller program som iMovie, Pages, Google Classroom och liknande.

  Vi samarbetar även med andra utbildare som kan hjälpa till att vässa den pedagogiska biten, för att brygga kunskapen om tekniken och få in den i undervisningen på ett bra sätt.

  Vår erfarenhet som skolleverantör

  Under 2000-talet har vi haft förmånen att hjälpa tiotusentals elever till en vardag med verktyg som inspirerat, stimulerat och bidragit till en roligare skolgång. Elever som tidigare haft svårt att nå sina mål har kunnat få extra stöd medan de högpresterande kunnat utmana sig själva ännu mer.

  Utmaningen har varit att få skapa bästa tänkbara förutsättningar för att de digitala verktygen skall komma till sin rätt, trots en ofta hårt belastad IT miljö.

  Vi har tagit dessa uppdrag med stolthet.


 • Apple Klassrum

  För skolor som väljer iPad i undervisningen blir det än lättare att komma igång med hjälp av Apple Klassrum. Läraren kan bland annat:

  • Låsa elevernas enheter när läraren har genomgång.
  • Se elevernas skärmar.
  • Återställa lösenord.
  • Starta rätt program eller öppna böcker och websidor.
  • Koppla upp elevers iPad mot en Apple TV-ansluten projektor.

  Klassindelningen kan hämtas från skolans katalogtjänst, om eleverna är upplagda där.

 • Möbler som främjar inlärning


  Vi kan erbjuda möbler och förvaringsskåp som underlättar undervisning i det IT-baserade klassrummet.

  Läs mer

KONTAKTA NÅGON AV VÅRA SÄLJARE FÖR MER INFORMATION

 • Certifieringar

  • Apple Premium Reseller
  • Auktoriserad service provider
  • Microsoft Partner
  • Cisco Partner
  • Jamf Golden Partner
  • CodeTwo Reseller
  • Naviko Bronze Partner
  • AAA