Smidig digital onboarding när även nyanställda jobbar hemma

Hur gör man egentligen för att välkomna en ny kollega när ingen arbetar på kontoret längre? Idag är det faktiskt ganska enkelt, så länge man har rätt verktyg på plats. Med kontinuerliga avstämningar via Teams kommer er nya arbetskamrat förhoppningsvis snabbt in i...

Därför lönar det sig att investera i ett enhetshanteringsverktyg

Om du jobbar på en arbetsplats med fler än fem anställda kan du ha stor nytta av ett enhetshanteringsverktyg. Verktyget hjälper dig att få kontroll över alla datorer, surfplattor och mobiltelefoner som används i verksamheten. Det blir enkelt att säkerställa att...

Så kan det mobila arbetssättet förbättra affärsprocesserna

Att arbeta där man vill är inte längre en dröm eller utopi. Idag är det mobila arbetssättet både ett sätt att erbjuda medarbetarna frihet och flexibilitet och ett sätt att förbättra affärsprocesserna i företaget. Rätt implementerat kan det mobila arbetssättet öka...

Det mobila arbetssättet är vår nya standard

Covid-19 har påskyndat övergången till ett mer mobilt arbetssätt. Många har under året blivit ombedda att arbeta från hemmakontoret, vilket medfört nya utmaningar och krav på bland annat säkerhet, ergonomi och självdisciplin. Är det mobila arbetssättet här för att...

Vilken IT-service behöver ditt företag?

Datorer och mobiler är för många de primära arbetsredskapen. Men vad händer om din dator krånglar eller slutar fungera? För att undvika kostsamma avbrott är det viktigt att ditt företag har ett service level agreement (SLA) som möter behoven av fungerande IT. Låt oss...

Har du råd att vara din egen IT-support?

Teknikstrul kan ställa till stora bekymmer för ditt företag. Ett serviceavtal anpassat efter dina behov ger dig snabb IT-support från erfarna experter.

Hur säker är företagets IT-miljö?

IT är förknippad med många frågor kring säkerhet. Nätverk, datorer, mobiler och program, hur säker är egentligen ditt företags IT-miljö? Läs mer här.

IT för att jobba effektivt hemma

För att jobba effektivt hemma behöver du IT som stödjer distansarbete, kommunikation och samarbete via digitala kanaler.