Hur hanterar vi personuppgifter?

 • Om du är kund till Kullander i Sverige AB (”Kullander”, ”vi”, ”våra”, ”oss”) kan vi i många fall behöva samla in och behandla personuppgifter för att kunna leverera våra tjänster. På den här sidan förklarar vi närmare vad det är för uppgifter vi behöver och varför.

  Vi vill att du ska känna dig trygg i din relation till Kullander, ha koll på dina rättigheter och förstå vilka krav du kan ställa på oss.

  Vad är en personuppgift?

  Alla uppgifter som kan identifiera dig som enskild individ, som exempelvis namn, personnummer, bild och telefonnummer. Även användarnamn, ip-adresser, ljudupptagningar och liknande räknas som personuppgifter om de kan kopplas till dig som individ. För dig med enskild firma räknas även företagsuppgifter dit.


  När samlar vi in och behandlar personuppgifter och varför?

  • När du beställer varor vi inte har i lager behöver vi kontaktuppgifter för att kunna meddela att de kommit.
  • När du lämnar in en enhet för service eller underhåll, då vi behöver veta vem som är ägaren för att kunna kontakta efter slutfört uppdrag. Vill du ge ett ombud rätt att hämta ut enheten behöver vi även registrera kontaktuppgifter till ombudet.
  • När vi förmedlar en tjänst där vissa personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande mot dig som kund.
  • När du vill handla mot kreditfaktura, leasing, hyra eller liknande, där uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna ta kreditupplysning, sköta bokföring, redovisning och förmedla till kreditgivare.
  • När det är nödvändigt enligt svensk eller europeisk lag.
  • När du själv lämnar ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter, exempelvis för att skapa ett kundkort där vi samlar dina köp och serviceärenden hos oss, prenumererar på nyhetsbrev och liknande.

  När det gäller företag behöver vi i normalfallet behöver bara kontaktuppgifter till ägare och personal med beställningsrätt, men undantag kan förekomma:

  • När vi förmedlar eller levererar tjänster där enskilda anställda tilldelas personliga login.
  • När vi dokumenterar er IT enligt beställda serviceavtal.


  Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

  Uppgifterna som behandlas varierar beroende på vilken tjänst som används och specificeras i de avtal som upprättas mellan dig och Kullander kring varje enskild tjänst.

 • Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

  Kullander i Sverige AB, 556207–6512, Ribersborgsvägen 14a, 217 51 Malmö, är produkt- och tjänsteleverantör. Vi förmedlar även tjänster och lösningar från tredje part, där

  Kullander är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du delar med oss när:

  • Du beställer varor och tjänster av oss för senare leverans eller för betalning mot faktura, på leasing eller hyra.
  • Du beställer dokumentation av din IT.
  • Du kontaktar oss med en fråga via e-post eller kontaktformulär på någon av våra webbplatser.
  • Du besöker vår hemsida och accepterar cookies.
  • Du väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev.
  • Du överlåter drift och administration av IT på Kullander.

  Kullander är personuppgiftsbiträde för behandling av de personuppgifter du delar med oss när:

  Kullander är underbiträde när du beställer tjänster från tredje part, där vi samtidigt har administrationsrättigheter. Behandlingen regleras då i tjänsteavtalet mellan dig och tjänsteleverantören, som då ska tillhandahålla information om vilka uppgifter de delar med sig till oss.

  I Kullanders ansvar ligger även att skydda den information du delar med dig genom kryptering, lösenordspolicies och behörighetsnivåer – så att endast behörig personal kan komma åt den.


  Vilka rättigheter har du?

  Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ett utdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall rätt att till dataportabilitet. Du har alltid rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, samt har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter till dess att vi korrigerat dem. Du har rätt at bli glömd, men radering av personuppgifter kan endast ske då detta inte står i direkt konflikt med svensk eller europeisk lag, om det inte finns domstols- eller myndighetsbeslut som kräver behandling, om uppgifterna är nödvändiga för en fortsatt affärsrelation, eller om intresseavvägning kan motivera personuppgiftsbehandlingen. Skulle du anse att det inte finns berättigade skäl, eller att intresseavvägningen är felaktig har du självklart rätt att invända mot behandlingen.

  Du kan alltid dra in ett redan givet samtycke, lämna in klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.


  Har du frågor?

  Kontakta oss på kundtjanst@kullander.se

  Om du vill framföra klagomål på vår hantering av personuppgifter kan du vända dig direkt till Datainspektionen. Du hittar mer information om hur du går tillväga på https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen...

 • Certifieringar

  • Apple Premium Reseller
  • Auktoriserad service provider
  • Microsoft Partner
  • Cisco Partner
  • Jamf Golden Partner
  • CodeTwo Reseller
  • Naviko Bronze Partner
  • AAA