fbpx

Merit Utbildning ställde snabbt om till undervisning på distans med digitala verktyg

För Merit Utbildning var undervisning på distans inget nytt, företaget hade ett uppdrag i Svenska för invandrare (SFI) på distans i Malmö för 200 deltagare. Men när pandemin kom och restriktionerna trädde i kraft skulle plötsligt all undervisning skötas helt med digitala verktyg. En utmaning och omställning som visade sig få en del positiva följdverkningar.

– Faktum är att vi kan se att progressionen i många fall går snabbare i och med att vi lättare kan individualisera undervisningen, säger Gabriela Mas, samordnare distans SFI i Malmö på Merit Utbildning.

Fler digitala verktyg för undervisning på distans

Merit Utbildning har funnits i 15 år. Det ägs och drivs av pedagoger vilket genomsyrar hur företaget tar sig an de olika uppdragen. Idén är att utgå från individen och bygga ett innehåll och samla rätt kompetenser utifrån varje enskild deltagare. Därför arbetar Merit med en kombination av SFI-lärare, branschcoacher och språkcoacher som samverkar för att få varje deltagare att nå sitt mål och snabbt komma ut i arbetslivet eller till vidare studier.

Undervisningen bedrivs i Malmö, Arlöv, Landskrona, Helsingborg och Växjö, så när restriktionerna och kravet på distansundervisning för SFI kom från en dag till en annan fick det stora konsekvenser. För Merit Utbildning blev omställningen kanske lite lättare än för många andra eftersom de redan bedrev ett SFI-uppdrag på distans i Malmö med 200 deltagare.

– I och med att vi redan bedrev distansundervisning hade vi det pedagogiska material vi behövde och en vana att undervisa via Teams, berättar Gabriela Mas. Det innebar att vi teoretiskt sett hade verktygen på plats för att göra en snabb förflyttning. Men samtidigt går det ju i praktiken inte så fort att ställa om.

Gabriela Mas, Merit Utbildning i Malmö

De lyckades dock snabbt få in alla deltagare i sin lärportal It’s Learning Fronter och skala upp användningen av Teams. Men ganska snart insåg de att det inte bara var vuxenutbildningen som skulle gå över på distans, utan även gymnasiet och högstadiet.

– Eftersom alla plötsligt påverkades av de nya restriktionerna insåg vi att utrustningen som våra deltagare i normala fall har tillgång till inte alltid var tillgänglig längre. En anledning kan vara att de har lånat sina barns datorer, vilket inte längre var möjligt när gymnasie- och grundskolorna också gick över till distansundervisning. Vi landade i slutsatsen att den här förändringen nog inte handlade om månader utan skulle fortsätta ett bra tag. I det läget kändes det naturligt att ta kontakt med Kullander och se hur vi tillsammans kunde bygga upp en lösning.

För Merit Utbildning var det väldigt viktigt att deltagarna fortfarande skulle kunna ta del av undervisningen oavsett om de själva hade den tekniska hårdvaran eller inte. Det var också viktigt att de skulle kunna hantera dem på ett enkelt sätt.

– Så även om det kanske var lite dyrare med iPads hade vi under lång tid använt oss av dem i undervisningen för våra prelitterära deltagare så vi ansåg att det var värt det.

Enhetshantering gjorde det enklare

Merit Utbildning använde inte enhetshanteringsverktyget JAMF, även om de visste vad det var och hur det fungerade.

– Vi hade börjat få problem med inbrott tidigare år och hade en diskussion om att skaffa JAMF, fast den gången gjorde vi bedömningen att vi inte hade något behov, säger Gabriela Mas. Men i och med att vi nu skulle börja låna ut iPads i stor skala och att deltagarna dessutom skulle ha dem hemma ökade kraven på kontroll och våra möjligheter att ge dem support

Med JAMF kunde Merit fjärrstyra enheterna via Teams eller Zoom vilket innebar att de bland annat snabbt kunde hjälpa de deltagare som hade problem, ladda ner appar på deras enheter åt dem och också bistå dem om deras enhet skulle bli stulen. Kullander satte upp systemet och la in både nya och befintliga iPads i det.

– För oss var det viktigt att systemet var användarvänligt för alla våra deltagare. För många av dem är det väldigt enkelt, men för vissa av dem är det väldigt tufft.

New call-to-action

Positiva effekter på progressionen

Det finns en ganska utbredd uppfattning att distansundervisning inte gynnar deltagarna och att det sätter progressionen på paus. Men erfarenheterna på Merit Utbildning är i huvudsak positiva.

– För oss har det snarare varit tvärtom, berättar Gabriela Mas. Vi har kunnat se en ökad närvaro och en ökad aktivitet. När det gäller progressionen har vi faktiskt sett att den ökar snabbare i och med att vi kan individualisera på ett helt annat sätt. Eftersom det är ett mer varierat innehåll är deltagarna mer aktiva. Samtidigt är innehållet mer individualiserat, vilket främjar progressionen. Distansundervisningen ger helt enkelt fler möjligheter och det är något vi kommer ha med oss i framtiden.

De som läser SFI har en ganska bra digital mognad och även de prelitterära vet hur man använder Facebook. Men precis som för dem med svenska som modersmål är den digitala kunskapen varierande också i den här gruppen, även om en stor andel är väldigt vana.

– För många har distansundervisningen varit en fördel. De som har känt sig obekväma med att ta plats i klassrummet vågar göra det på ett annat sätt när det är digitalt. Många har kommit fram som kanske är lite anonyma i vanliga fall. På ett sätt har distansundervisningen gett dem ökade möjligheter i och med att vi kan individualisera lättare, skapa mindre grupper och koppla på rätt resurser fortare på grund av att vi kan identifiera dem snabbare.

Vill du veta mer?

Varje vecka hjälper vi skolor och utbildningsföretag med säkra och smidiga IT-lösningar. Läs mer om IT i skolan eller mejla till oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig.

Apple i utbildning

Ta kontroll över enheterna – ökad studiero och mindre administration. 

Läs mer om våra tjänster för Apple i utbildningen