Utbildning med iPad

 • I den här utbildningen, som riktar sig till skolor, går vi igenom iPad som ett pedagogiskt verktyg.

  Exempel på innehåll:

  • När kan en iPad ersätta en bärbar dator?
  • I vilka lärsituationer kan en ipad användas med framgång?
  • Val av tillbehör
  • Inbyggda hjälpmedel
  • Skriva på iPad
  • Skapa böcker
  • Söka på internet och källkritik
  • Filma och redigera
  • Apple Klassrum
  • Apple School Manager*
  • Anpassningar och begränsningar**


  * Förutsätter att skolan använder DEP (Device Enrollment Program).
  ** Förutsätter att skolan har någon MDM-lösning (Mobile Device Management).


 • Certifieringar

  • Apple Premium Reseller
  • Auktoriserad service provider
  • Microsoft Partner
  • Cisco Partner
  • Jamf Golden Partner
  • AAA