Vad gäller kring rutavdraget?

Sedan augusti 2016 ger IT-tjänster rätt till rutavdrag när de utförs i hemmet.

Tjänster som ger rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla:

 • data- och IT-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, TV-apparater, smart telefoner och spelkonsoler.
 • kringutrustning som stödjer data- och IT-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.
 • dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt Wi-Fi-utrustning.

Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete ger rätt till rutavdrag.

Däremot omfattas inte arbete med:

 • utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika IT-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.
 • programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och IT-utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.
 • reparation eller annat arbete i utförarens verkstad.
 • handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

Köpare som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, det vill säga före ingången av det år de betalar för tjänsterna, kan dra av max 25 000 kronor i rutavdrag per år. Den som däremot har fyllt 65 år kan dra av upp till 50 000 kronor i rutarbete per år. Rutavdrag medges med 50 % av arbetskostnaden. Observera att rot- och rutavdraget tillsammans är på max 50 000 kronor per år och person oavsett ålder.


För mer information, kontakta oss på support@kullander.se eller ring 040-100830

 • Certifieringar

  • Apple Premium Reseller
  • Auktoriserad service provider
  • Microsoft Partner
  • Cisco Partner
  • Jamf Golden Partner
  • AAA