Effektivare IKT med enhetshantering av iPad

Effektivare IKT med enhetshantering av iPad

Arbetet som IKT-pedagog är ett spännande uppdrag där du skapar möjligheter till ett bättre lärande. Men en arbetsdag kan innehålla så mycket mer än skolutveckling, där teknikstrul och praktiska IT-frågor lätt kan äta upp tillgänglig tid. Lyckligtvis finns det hjälp att få. Enhetshantering av iPad i skolan kan rationalisera bort mycket manuellt rutinarbete så att du kan fokusera på ditt kärnuppdrag.

IKT-pedagogens vardag

Vi vet hur det är. Som IKT-pedagog brinner du för pedagogiskt utvecklingsarbete. Du vill lägga din tid och din kraft på att skapa förutsättningar som gynnar digitalt lärande i skolan. Vara motorn som leder lärarna i rätt riktning och får dem att ta tillvara de digitala möjligheterna. Se eleverna erövra ny kunskap tack vare de metoder och verktyg du varit med och implementerat.

Men först … måste du bara konfigurera de där klassuppsättningarna iPad som legat på hög alldeles för länge. Lägga in elevernas användarprofiler och installera rätt appar. Och just det, så var det eleven som glömt sin enhet på bussen, detta ärende måste också hanteras. Vid arbetsdagens slut konstaterar du att det där med skolutveckling får du ta en annan dag.

New call-to-action

Enhetshantering frigör tid

Enhetshantering, Mobile Device Management (MDM), kan hjälpa dig att styra upp din vardag som IKT-pedagog. Låt oss ge ett praktiskt exempel. Din skola har valt att ge eleverna varsin iPad som digitalt lärverktyg. Ju fler elever, desto mer tid behöver du lägga på att manuellt konfigurera varje enhet. Detta går väl an om ni har några tiotal enheter, men så snart antalet växer får du förmodligen lägga oproportionerligt mycket tid på repetitivt IT-arbete. Och man kan ha roligare på jobbet.

Med enhetshantering får din skola istället ett upplägg som minimerar manuell hantering av iPad och andra digitala enheter. Faktum är att du behöver inte ens öppna produktförpackningen innan enheterna distribueras ut till eleverna. Enhetshantering med MDM-verktyget JAMF, i kombination med Apple School Manager, säkerställer att varje iPad kommer förkonfigurerad med rätt användarprofil och får rätt behörigheter och innehåll. Du kommer att få en komplett översikt över din skolas digitala enheter, ge elever och lärare tillgång till olika tjänster, ställa in enheter, köpa appar och böcker, samt ge lärarna tillgång till pedagogiska verktyg. Upplägget gör det lika enkelt att addera nya iPad i bulk, som att hantera er befintliga uppsättning enheter. Med enhetshantering kan du i ditt uppdrag som IKT-pedagog ägna mer tid åt det du gör bäst. Att utveckla den digitala pedagogiken för att göra klassrummet till en dynamisk och interaktiv lärandemiljö.

Kom igång med enhetshantering

Är det besvärligt att komma igång med enhetshantering? Inte alls, men för bästa effekt gäller det att ta ett strategiskt grepp över din skolas behov. Vi på Kullander har lång erfarenhet av skolans utmaningar och målsättningar, och kan även de regelverk som styr verksamheten. Genom att skapa rutiner och processer säkerställer vi att eleverna tryggt kan använda sina digitala enheter, att lärarna kan fokusera på pedagogiken och att du som IKT-pedagog får allt stöd du behöver för att ditt dagliga arbete ska bli så effektivt och stimulerande som möjligt.

Läs mer om våra tjänster för apple i skolan