fbpx

Finansiering

Merparten av våra kunder söker ett budgeterat ägande av sin IT, vi erbjuder finansiering till företag genom hyra av Apple-enheter. En enkel mätmetod för detta är en månadskostnad per användare. Blir ni fler ökar kostnaden och vice versa. För större verksamheter eller organisationer är det ofta en nödvändighet att erhålla finansiering, för att inte behöva betala 100 eller till och med 1 000 enheter dag ett. Då ligger du ute med ett bundet kapital när livslängden på samma enheter är 36 månader eller ännu längre. Även mindre företag väljer att “äga” sin utrustning genom att finansiera eftersom den bland annat är försäkrad med låg självrisk. Finansiering via hyra av Apple-enheter till företag står idag för ca 70-75% av allt vi säljer.

Funktion framför ägande

Låt oss hantera din datorpark – få tid över till annat.

Bekymmersfri IT

Hur mycket tid går åt till att fundera över vilken datormodell du borde ha, om ditt företag ska hyra eller köpa datorerna, underhålla utrustningen eller se till att den alltid har kapaciteten du behöver? Det riskerar i längden att bli mer kostsamt än att anlita en professionell aktör som kan hjälpa dig.

Nu kan du lämna över det bekymret till oss. Välj något av våra färdiga paket och tillval, så har du ny utrustning var tredje år, till en fast månadskostnad. Ett enkelt och skalbart ägande som underlättar för verksamheten att hålla en jämnare budget.

Fullvärdesförsäkring med låg självrisk ingår. Tjänster som supportbackup och antivirus finns som tillval för optimal och trygg användning.

Kontakta oss för bokning av ett personligt besök från någon av våra företags- eller skolsäljare. I filmen ser du hur det går till att hyra dator och annan utrustning till företag.

Försäkring

När en skada uppstår på finansierad utrustning täcker försäkringen reparation eller utbyte till en låg självrisk (normalt 1 000 kr). Detta gäller även stöld (samma självrisk). Apples produkter lönar sig att försäkra, då andrahandsvärdet är högt. Genom att äga en Appleprodukt med försäkring säkerställer du också att andrahandsvärdet bibehållits den dag det är dags att byta. Eftersom merparten av våra leveranser idag sker med finansierad utrustning vet vi också att vi kan sänka månadskostnaden på kundens nya enheter när vi har möjlighet att räkna av värdet av den gamla. Försäkringen täcker produktens fulla värde i 36 månader. Tillsammans med den låga självrisken skiljer sig detta avsevärt från den vanliga företagsförsäkringen.

Skadereglering

När en skada uppstår är det ofta bråttom. Den händer när du minst vill, eller anar. Stölder är ännu värre, då är din iPhone, iPad eller dator borta. Vi sköter skaderegleringen med försäkringsbolaget och kan ofta göra en snabb bedömning av skadans omfattning samt förbereda för reparation. Eller plocka ut en ny enhet från vårt eget lager ifall din enhet inte går att reparera. Om det bolag du arbetar på använder något av våra DEP och MDM-program tillsammans med vår backuptjänst kommer den nya datorn byggas upp med rätt förutsättningar, innehåll och inställningar, direkt första gången den startas.

Eller prata med en av våra säljare

Jens Kullander

CEO

Glenn Jönhill

Sales Manager

Victoria Blixt

Sales Executive