Våra partners

Apple

Vårt samarbete med Apple sträcker sig över 30 år tillbaka. Flera tillfällen under resans gång har präglat oss med gemensamma milstolpar som macOS X och lansering av iPod år 2001, iTunes Music Store 2003, IntelMac 2006, iPhone 2007 och iPad 2010. Nu senast nya M1-chip 2020.

Vi gick med i programmet Apple Premium Reseller som också innebar att vi blev en Auktoriserad Service Provider, med höga kunskapskrav som återförsäljare. Vi byggde ett komplett showroom där kunder kan testa enheterna och få hjälp av Apple-utbildad personal, tillsammans med en serviceavdelning som kan reparera all hårdvara och felsöka mjukvara.

I takt med ökad popularitet av Apples produkter har även fler fått möjlighet att sälja dem. Både lokalt och regionalt. Vi hittade vår väg i konkurrensen – att specialisera sig på lösningar till företag.

Idag är vi en IT-partner där konsultavdelningen utgör majoriteten av vår verksamhet. Våra erbjudanden kretsar fortfarande kring Apples hårdvara men i kombination med cloudbaserade tjänster, större uppsättningar och installationer. Vårt showroom intill kontoret på Fridhemstorget finns kvar – med högsta betyg vid varje utförd granskning av Apple. Numera mötesplats för våra företagskunder som hämtar sin förberedda utrustning.


Jamf

Kullander har en lång erfarenhet av enhetshantering för Apples plattformar. Vi är den mest certifierade partnern till Jamf i Norden och i det absoluta toppskiktet inom EU. Våra uppdrag sträcker sig över hela världen och vi erbjuder lösningar tillsammans med samtliga produkter i Jamfs portfölj.Cisco Meraki

Apple inledde ett strategiskt samarbete med Cisco hösten 2015. I samband med detta blev vi tillsammans med några utvalda återförsäljare inbjudna att närvara på Ciscos huvudkontor i Holland. Det som presenterades var ett tänk kring infrastruktur och nätverk som äntligen svarade till de behov vi känt under lång tid. Samarbetet har stärkts sedan dess, och nätverk vi satte upp redan då lever än idag bl.a. eftersom mjukvaran är en så viktig del av funktionen. 6-10 ggr/år uppgraderas mjukvara och firmware, vilket säkerställer drift ute i verksamheterna. Detta sker proaktivt och bibehåller bl.a. säkerhet, prestanda och “uptime” på nätverket.


Microsoft

Apple + Microsoft = bra kombination, ja men visst är det så. Officepaketet med Word, Excel, Outlook och PowerPoint fungerar sedan många år tillbaka lika bra på Apples datorer eller surfplattor som det gör för Windows. Microsofts e-post lösning i O365/M365 (tidigare kallad exchange), är marknadsledande och en “defactostandard”. Genom att erbjuda en lösning i abonnemangsform finns applikationerna nedladdningsbara till den plattform användaren önskar nyttja och data utbyts i molnet. Kullander har många års erfarenhet av Microsofts produkter och vi berättar gärna mer om hur man skall tänka för att vara rätt licensierad i Microsoft 365 eller Azure.