fbpx

Lösningar för skola

Som IKT-pedagog är det din uppgift att främja elevernas digitala lärande och hålla dig uppdaterad i nya läromedel som går att använda med t ex iPad och Chromebook. Många vittnar om att det lätt blir eftersatt då all tid går åt till att skadeanmäla trasiga eller borttappade enheter, köpa in nya, installera och lämna ut. En ständig process som kan vara hanterbar så länge antalet enheter håller sig kring 30 st, men när vi talar hundra eller tusentals i omlopp blir situationen snabbt ohållbar. Det krävs möjlighet att överblicka alla enheter, nätverk som tillåter att elever rör sig fritt mellan klassrum och lokaler på skolan med jämn uppkoppling för att sedan fortsätta visst arbete med läxor hemifrån.

Varför ha en IT-partner?

Som rektor på en friskola strävar du säkert efter att hålla tekniskt hög nivå, samtidigt som du vill ha ett budgeterat ägande där både tid och pengar spelar roll. Alla enheter ska vara förberedda inför terminsstart, både elevernas MacBook Air liksom lärarnas MacBook Pro. Detta kan du nå dels via finansiering genom hyra med försäkring som innebär att enheterna uppgraderas efter t ex 36 månader, dels med enhetshantering som knyter alla enheter till en hubb och gör det möjligt för en IT-avdelning att skicka ut allmänna och individuella appar samt snabbt låsa borttappade eller stulna datorer och telefoner/läsplattor.

En extern IT-partner kan hjälpa dig med allt detta och se till att elever och lärare har tillgång till rätt digitala resurser som exempelvis:

 • Nätverk
 • Skrivare
 • Program
 • Länkar

Det gäller även hantering av mjukvarulicenser där elever tilldelas det de behöver så länge de går på skolan, så snart de lämnar kan licenserna plockas tillbaka och fördelas på nya elever.

Vässa kunskapen om verktygen

Kullander hanterar skadereglering för hyrda enheter och erbjuder även utbildningar i program och system för att pedagoger ska kunna utnyttja alla möjligheter tekniken ger. Från orientering i macOS och iOS till specialanpassade workshops där vi i detalj går igenom system och säkerhet eller program som Teams, iMovie och Google Classroom.

Vi samarbetar även med andra utbildare som kan hjälpa till att vässa den pedagogiska biten, för att brygga kunskapen om tekniken och få in den i undervisningen på ett bra sätt.

Vår erfarenhet som skolleverantör

Under 2000-talet har vi haft förmånen att hjälpa tiotusentals elever till en vardag med verktyg som inspirerat, stimulerat och bidragit till en roligare skolgång. Elever som tidigare haft svårt att nå sina mål har kunnat få extra stöd medan de vetgiriga kunnat utmana sig själva ännu mer.

Apple Klassrum & Jamf Teacher

För skolor som väljer iPad i undervisningen blir det än lättare att komma igång med hjälp av Apple Klassrum och Jamf Teacher. Läraren kan bland annat:

 • Låsa elevernas enheter när läraren har genomgång
 • Se elevernas skärmar
 • Återställa lösenord
 • Starta rätt program eller öppna böcker och webbsidor
 • Koppla upp elevers iPad mot en projektor ansluten via Apple TV
 • Chatta med eleverna (och ställa in envägskommunikation i Jamf Teacher)
 • Installera appar som saknas på elevers enheter (Jamf School)
 • Få bra stöd att förbereda en lektion (Jamf Teacher går att nå via webbläsare på en dator)

Klassindelningen kan hämtas från skolans katalogtjänst, om eleverna är upplagda där.

Möbler som främjar inlärning

Vi kan erbjuda möbler och förvaringsskåp som underlättar undervisning i det IT-baserade klassrummet.

Kullander stödjer Aktiv Skola

Stiftelsen Aktiv Skola arbetar förebyggande mot s k grooming och föreläser i ämnet ”nätsmart” på skolor i Sverige. Det handlar om vikten av trygghet, källkritik och att tala om och förstå den mörka sidan av internet, med appar och sociala medier där brottsliga kontaktförsök kan ske. Kullander stödjer Aktiv Skola.

Vi finns på Edtechkartan

Du hittar även Kullander på Edtechkartan – Swedish Edtech Industry, som visar digitala tjänster och produkter för utbildning och lärande.

Eller prata med en av våra säljare

Jens Kullander

CEO

Glenn Jönhill

Sales Manager

Victoria Blixt

Sales Executive