fbpx

Våra lösningar för skola

Som IKT-pedagog är det din uppgift att främja elevernas digitala lärande och hålla dig uppdaterad i nya läromedel som går att använda med t ex iPad och Chromebook. Många vittnar om att det lätt blir eftersatt då all tid går åt till att skadeanmäla trasiga eller borttappade enheter, köpa in nya, installera och lämna ut. En ständig process som kan vara hanterbar så länge antalet enheter håller sig kring 30 st, men när vi talar hundra eller tusentals i omlopp blir situationen snabbt ohållbar. Det krävs möjlighet att överblicka alla enheter, nätverk som tillåter att elever rör sig fritt mellan klassrum och lokaler på skolan med jämn uppkoppling för att sedan fortsätta visst arbete med läxor hemifrån.

Varför ha en IT-partner?

Som rektor på en friskola strävar du säkert efter att hålla tekniskt hög nivå, samtidigt som du vill ha ett budgeterat ägande där både tid och pengar spelar roll. Alla enheter ska vara förberedda inför terminsstart, både elevernas MacBook Air liksom lärarnas MacBook Pro. Detta kan du nå dels via finansiering genom hyra med försäkring som innebär att enheterna uppgraderas efter t ex 36 månader, dels med enhetshantering som knyter alla enheter till en hubb och gör det möjligt för en IT-avdelning att skicka ut allmänna och individuella appar samt snabbt låsa borttappade eller stulna datorer och telefoner/läsplattor.

En extern IT-partner kan hjälpa dig med allt detta och se till att elever och lärare har tillgång till rätt digitala resurser som exempelvis:

 • Nätverk
 • Skrivare
 • Program
 • Länkar

Det gäller även hantering av mjukvarulicenser där elever tilldelas det de behöver så länge de går på skolan, så snart de lämnar kan licenserna plockas tillbaka och fördelas på nya elever.

Vässa kunskapen om verktygen

Kullander hanterar skadereglering för hyrda enheter och erbjuder även utbildningar i program och system för att pedagoger ska kunna utnyttja alla möjligheter tekniken ger. Från orientering i macOS och iOS till specialanpassade workshops där vi i detalj går igenom system och säkerhet eller program som Teams, iMovie och Google Classroom.

Vi samarbetar även med andra utbildare som kan hjälpa till att vässa den pedagogiska biten, för att brygga kunskapen om tekniken och få in den i undervisningen på ett bra sätt.

Vår erfarenhet som skolleverantör

Under 2000-talet har vi haft förmånen att hjälpa tiotusentals elever till en vardag med verktyg som inspirerat, stimulerat och bidragit till en roligare skolgång. Elever som tidigare haft svårt att nå sina mål har kunnat få extra stöd medan de vetgiriga kunnat utmana sig själva ännu mer.

EDU-score av Kullander – Vi hjälper dig sätta betyg på din IT-miljö

Vad är EDU-score?

EDU-Score är skapat för att få ett underlag över var skolverksamheten befinner sig inom IT & digitalisering. Kortfattat: digitala förutsättningar, förmåga och mognad. Underlaget är uppdelat i tre huvudkategorier;

 • Teknik
 • Organisation och ledarskap
 • Kunskap och kompetens
För vem är testet skapat?
 • Ledningsgrupp, rektor, intern IT, IKT, specialpedagog och pedagog i allmänhet.
Varför har vi skapat testet?

I snart 30 år har Kullander agerat IT-leverantör till skolverksamheter. 100.000 tals elever har passerat system och infrastruktur vi varit med om att bygga & applicera. Våra erfarenheter är fördelade både i kommun och friskola. Skolans uppgift har (framförallt) de senaste 20 åren haft en läroplan som reviderats för att kunna förbereda nästa generation för ett digitaliserat samhälle och förbättrade skolresultat. Parallellt med den digitala utvecklingen har regelverk uppgraderats (GDPR), och system för säkerhet, spårbarhet, integritet tillkommit för att skydda och kontrollera var data sparas, delas och nyttjas. Skola och utbildning har successivt blivit en IT-intensiv plats i samspelet mellan ledning, pedagog, elev och vårdnadshavare. Med detta EDU-score kan skolverksamheter kartlägga och erhålla ett styrdokument framåt, var man behöver prioritera, ändra, komplettera eller kanske ‘tänka om’ för att bättre kunna budgetera för IT och undvika onödiga investeringar.

Information inför testet
 • Testet består av frågor och påståenden – Du instämmer helt eller inte alls i en fem-gradig skala. Det finns även knapp för ‘vet ej’ och fält för kommentar.
 • Testet är datadrivet, dvs. baseras på svaren du ger, (kommentarer kan påverka/komplettera den samlade bedömningen)
 • Dina svar är en del av en helhetsbedömning av skolan – (kommentarer kan synas i sammanställning/utvärdering)
 • Är du osäker på en fråga kan du flagga den, för att återkomma till den senare.
 • Svaren ar obligatoriska, kommentarer frivilliga.
Vad händer sen?
 • Vi gör en initial utvärdering av era svar och bokar in en genomgång. Syftet är att säkerställa att svaren stämmer innan summering.
 • Vi utför en analys av datan och sammanställer resultatet i en matris, som på ett förenklat sätt visar var skolverksamheten befinner sig.
 • Vi bokar in en uppföljning där vi går igenom resultatet och diskuterar förslag på åtgärder för att höja nivån på det digitala arbetet i skolverksamheten.

Intresseanmälan EDU Score

Fyll i och skicka in nedan intresseanmälan, så kontaktar vi dig med vidare information för att kunna utföra testet.

*” anger obligatoriska fält

Namn
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Apple Klassrum & Jamf Teacher

För skolor som väljer iPad i undervisningen blir det än lättare att komma igång med hjälp av Apple Klassrum och Jamf Teacher. Läraren kan bland annat:

 • Låsa elevernas enheter när läraren har genomgång
 • Se elevernas skärmar
 • Återställa lösenord
 • Starta rätt program eller öppna böcker och webbsidor
 • Koppla upp elevers iPad mot en projektor ansluten via Apple TV
 • Chatta med eleverna (och ställa in envägskommunikation i Jamf Teacher)
 • Installera appar som saknas på elevers enheter (Jamf School)
 • Få bra stöd att förbereda en lektion (Jamf Teacher går att nå via webbläsare på en dator)

Klassindelningen kan hämtas från skolans katalogtjänst, om eleverna är upplagda där.

Möbler som främjar inlärning

Vi kan erbjuda möbler och förvaringsskåp som underlättar undervisning i det IT-baserade klassrummet.

Kullander stödjer Aktiv Skola

Stiftelsen Aktiv Skola arbetar förebyggande mot s k grooming och föreläser i ämnet ”nätsmart” på skolor i Sverige. Det handlar om vikten av trygghet, källkritik och att tala om och förstå den mörka sidan av internet, med appar och sociala medier där brottsliga kontaktförsök kan ske. Kullander stödjer Aktiv Skola.

Vi finns på Edtechkartan

Du hittar även Kullander på Edtechkartan – Swedish Edtech Industry, som visar digitala tjänster och produkter för utbildning och lärande.

Eller prata med någon av våra säljare

Jens Kullander

CEO

Glenn Jönhill

Sales Manager

Victoria Blixt

Sales Executive