Rivstarta terminen med centralt förberedda iPad (DEP)

Rivstarta terminen med centralt förberedda iPad (DEP)

Som IKT-pedagog har du ett viktigt uppdrag inom skolutveckling och i att skapa förutsättningar som gynnar digitalt lärande. Detta långsiktiga arbete får ibland sättas åt sidan av praktiska skäl – som när det anländer mängder med nya iPad och andra digitala enheter som först måste konfigureras innan de kan överlämnas till eleverna. Med DEP (Device Enrollment Program) slipper du mycket tidskrävande rutinarbete, eftersom enheterna enkelt kan konfigureras centralt och på samma gång.

Lägg tiden på rätt uppgifter

Början av ett nytt läsår är alltid en spännande tid i skolans värld. Lärare och övrig personal samlas efter sommarledigheten, förväntan ligger i luften och snart är eleverna på väg. Det är även elevernas arbetsverktyg, och på IKT-pedagogens arbetslista ligger ofta uppgiften att ta hand om och förbereda alla nya iPad.

Små volymer är oftast inga problem att hantera manuellt, men när antalet enheter som ska rullas ut kan räknas i femtiotal och därutöver finns det all anledning att börja fundera på att rationalisera arbetet. För ärligt talat, visst har du viktigare saker att göra än att sitta och repetera samma installation om och om igen? Och visst vore det härligt att kunna rivstarta terminen med alla nya enheter konfigurerade på ett bräde?

DEP konfigurerar alla iPad automatiskt

DEP är en förberedelse av enheter som iPhone, iPad, Mac och Apple-TV. Med denna teknologi får skolan en förenklad och skalbar möjlighet att rulla ut digitala enheter till såväl elever som personal. Det fungerar på så vis att skolan ansluter sig till DEP, exempelvis det som ingår i Apple School Manager. Är enheten förberedd för DEP kommer den vid första uppstart att fråga efter vilken profil den ska erhålla och sedan automatiskt konfigureras. Allt utan att du ens behöver ha hanterat enheten fysiskt, så kallad ”zero touch”.

En förutsättning för DEP är att skolan redan har en övergripande MDM-lösning (Mobile Device Management). De DEP:ade enheterna kommunicerar och samverkar med MDM-servern där de får nödvändiga instruktioner. Initialt handlar det om att automatiskt konfigurera nya enheter enligt definierade användarprofiler, men i det dagliga kan en DEP:ad enhet också ta emot automatiska uppdateringar och nytt innehåll via MDM-verktyget JAMF.

New call-to-action

DEP kan spara tid och pengar

För skolan är DEP och MDM ett utmärkt sätt att använda tillgängliga resurser på bästa möjliga sätt. Kostnaden för att implementera och driva en lösning för central enhetshantering är för en större organisation med många enheter inte bara försvarbar utan även attraktiv. Fördelarna visar sig i form av att IKT-pedagogerna kan frigöra tid från rutinmässigt IT-arbete, och istället kan fokusera på skolans digitalisering. Vidare ger ett homogent IT-ekosystem bättre överblick över verksamhetens digitala enheter, högre säkerhet och mindre löpande problem.

För att implementera DEP och MDM kan en IT-partner med insikt i skolans behov och regelverk vara en stor hjälp. Vi på Kullander har länge haft ett stort fokus på skolor och de behov som ställs inom pedagogiken, och kan därmed säkerställa att din skola får en effektiv IT-struktur som stöttar dig som IKT-pedagog, och dessutom optimala processer för att stimulera den digitala läroprocessen.

Läs mer om våra tjänster för apple i skolan