Säkrare användning av iPad med hjälp av MDM i skolan

Säkrare användning av iPad med hjälp av MDM i skolan

Fördelarna med att använda iPad i skolundervisningen är många. Till en iPad finns tusentals läromedelsinriktade appar att ladda ned som kan öka motivationen och lusten att lära sig nya saker. Digitala verktyg skapar möjligheter, men de medför även säkerhetsrisker. Med en MDM-lösning kan du hantera skolans flera hundra eller tusentals iPad-enheter centralt, utan att tappa kontrollen.

MDM (Mobile Device Management) ökar digitala enheters säkerhet, samtidigt som de blir mer användarvänliga och flexibla. Skolor kan med hjälp av MDM tackla olika säkerhetsproblem som hänger samman med digitala enheter. Genom att möjliggöra central hantering av appar och innehåll hjälper MDM till att göra elevers användning av iPads i skolan säkrare.

Så här ökar MDM-lösningar säkerheten i skolan

  • Överblick och fjärhantering av enheter

MDM ser till att en stor mängd enheter konfigureras till en enhetlig standard med olika applikationer och funktioner. Det ger dig som IKT-pedagog en bättre överblick över alla iPad-enheter på skolan, vilket upprätthåller både informationssäkerhet och elevers personliga integritet. Att ha koll på alla enheter samtidigt innebär även minskad risk för att fel elev får fel enhet, eller att innehåll elimineras. Tack vare att MDM-lösningar är skalbara registreras och installeras nya enheter automatiskt. Det kommer spara dig mycket värdefull tid att lägga på andra arbetsuppgifter. Kom ihåg att en iPad alltid måste fabriksåterställas innan enhetsregistrering. Först då kan elevens iPad användas i systemet.

I jobbet som IKT-pedagog har du säkert stött på ett antal tekniska problem som behöver lösas. Det kan vara allt från misslyckade installationer till appar som inte fungerar som de ska. MDM ger dig möjligheten att på distans fjärrfelsöka och kontrollera enheter i realtid.

New call-to-action
  • Säkerhetsfilter som blockerar olämpligt innehåll

Ur ett säkerhetsperspektiv är en av de uppenbara riskerna med iPad i skolan att eleverna även har tillgång till mindre lämpliga appar och webbsidor. Fri tillgång till nätet kan också störa elevens fokus och koncentration. MDM:s förmåga att konfigurera nätverksinställningar och policyer för nätverksåtkomst kommer underlätta arbetet för dig som IKT-pedagog. Om din skola äger elevens enhet kan inställningar, begränsningar och appar för iPad konfigureras med MDM-mjukvara eller med Apple Configurator, och enheterna kan övervakas så att inställningarna inte kan tas bort.

  • Stulen eller borttappad iPad

De flesta elever är skötsamma, men alla kan ha otur. Om en elevs iPad blir stulen hjälper MDM-procedurer till att lokalisera och nollställa den på information. Enhetshantering gör skolans iPad mindre stöldbegärliga. Det är helt enkelt ingen idé att stjäla, för en enhet som rapporterats stulen går inte längre att använda. Samma sak gäller när eleven slarvar till det och glömmer sin iPad på bussen. Med MDM kan du, via övervaknings- och spårningsutrustning, alltid identifiera plats, status, ägande och aktivitet.

Vill du veta mer om hur MDM-lösningar fungerar och hur de kan förbättra säkerheten för eleverna på din skola? Tveka då inte att kontakta oss på Kullander. Vi har den rätta kunskapen och vägleder dig genom hela processen.

Läs mer om våra tjänster för apple i skolan