Self-service till iPad ökar elevernas säkerhet

Self-service till iPad ökar elevernas säkerhet

Digitala verktyg i skolan blir allt vanligare. För att underlätta hanteringen av dessa använder många en MDM-lösning, med möjlighet till self-service. Med detta system installerat på elevernas iPad kommer ditt arbete som IKT-pedagog bli betydligt enklare och mer effektivt. Self-service-appen ger dig exempelvis möjligheter att styra vilka program eleven har, se hur iPad-enheten mår, vad den ska ha för typ av lösenkod och vilket nätverk den ska ha tillgång till.

För eleverna är self-service ungefär som vilken butik som helst. De klickar sig in och laddar ned det som behövs för den aktuella undervisningen. Det påminner om App Store, men skillnaden är att skolan tillsammans med teknikleverantören på förhand har bestämt vilket material och vilka appar som ska finnas tillgängligt. Self-service-appen har en tydlig struktur för att göra skolarbetet så smidigt som möjligt. När eleverna upplever enkelheten i self-service ökar förutsättningarna för förbättrade skolresultat.

Self-service gör elevens vardag säkrare

Vi är alla medvetna om hur kul och distraherande digitala surftplattor kan vara. Många av oss tillbringar flera timmar dagligen på att stirra in i den lilla skärmen. Samtidigt som iPad öppnar upp massor av möjligheter i skolan går det inte att komma ifrån att eleverna kan tänkas använda den till annat än skolarbete. Med self-service är det här inget problem. Du som IKT-pedagog kan välja precis vilka appar som ska finnas, och inte finnas, på iPad-enheten. Dessutom ökar self-service flexibiliteten – om det visar sig att en app plötsligt behövs som en del av undervisningen är det enkelt att göra den tillgänglig.

Ökat fokus på rätt saker

Även när det gäller sociala medier är det möjligt att slimma ner användningen. Eleverna använder ofta sin iPad både hemma och i skolan. För att undvika att de skickar meddelanden till varandra i populära appar som Snapchat och Messenger kan du ställa in att dessa appar inte är tillgängliga under tiden de är anslutna till skolans nätverk.

Allt innehåll är kollat och godkänt av en tekniker, vilket innebär att det alltid är verifierat. Du kommer aldrig kunna installera ett virus av misstag, och du kommer aldrig kunna installera ett program eller en app som är skadlig.

New call-to-action

Self-service sparar tid och krångel

Med self-service kommer du som IKT-pedagog att märka hur dina arbetsdagar flyter smidigt. Eleverna behöver inte aktivera sina egna Apple-ID, och behöver heller inte koppla in andra egna konton. Allt styrs i stället av skolan. Varje app och varje funktion i self-service har en egen produktsida där du som IKT-pedagog, tillsammans med skolan, kan fylla på med information.

Eleverna har även tillgång till en funktion som kallas för första hjälpen. Låt säga att ljusstyrkan på elevens iPad är för låg eller att mailen inte fungerar som den ska. Eleven går då in i self-service och klickar på knappen första hjälpen. Då görs automatiskt en lägesrapport och produkten startas om, vilket oftast löser problemet.

Self-service öppnar också upp möjligheten att vara proaktiv. När eleverna använder iPad som arbetsredskap händer det ofta att produkter behöver uppdateras. Detta kan eleverna enkelt göra själva genom att klicka på uppdatera. Systemet tar då över produkten under den tid som installationen pågår. På så vis sparas värdefull tid som du kan lägga på det administrativa på produkterna, så som att sätta upp nya appar och nya funktioner.

Skulle även din skola ha nytta av self-service? Vi på Kullander har lång erfarenhet av IT-lösningar i skolans värld och tar gärna en diskussion om hur ni kan få ett välfungerande upplägg för era digitala enheter. Samtidigt som detta avlastar dig som IKT-pedagog ökar säkerheten för alla elever.

Läs mer om våra tjänster för apple i skolan