fbpx

Effektiv enhetshantering av iPad hjälper Ängdala skolor att växa

Ängdala skolor är en populär och snabbt växande privatskola i Höllviken. Med visionen att vara både samtidens och framtidens skola var Ängdala tidigt ute med att föra in digitala verktyg i undervisningen. Idag hanteras flera hundra iPad i skolans regi, i ett välfungerande upplägg för Mobile Device Management (MDM) som tagits fram tillsammans med Kullander.

Utveckling från PC till iPad i skolan

Ängdala skolor grundades redan 1996 som en renodlad förskola. Ganska snart startades även en förskoleklass och skolan har sedan successivt utvecklats till en komplett F-9-skola med cirka 600 elever. Även de digitala verktygen har utvecklats genom åren, från en brokig flora Windows-baserade datorer till dagens strömlinjeformade upplägg med produkter från Apple. Vi möter Dennis Ekelund som är IKT-pedagog på Ängdala skolor:

– De första åren använde vi PC, men fick tidigt erfarenheten att de ofta krånglade och gick sönder. 2013 bestämde vi oss för att testa iPad istället, vilket föll väl ut. Såväl enkelheten i användandet som deras robusthet fick oss att börja ge alla elever från årskurs 5 en egen iPad som personligt lärverktyg. Målsättningen är att detta ska fortsätta ner i åldrarna och till slut nå även eleverna i årskurs 1.

Kravet: en IT-partner som förstår skolans utmaningar

I takt med att Ängdala skolor expanderade blev IT-infrastrukturen en flaskhals som komplicerade utrullningen av fler digitala enheter till elever och personal. Befintlig teknik var underdimensionerad och inte anpassad till ett modernt arbetssätt i skolan. 2016 inleddes jakten på en IT-partner som var insatt i skolvärldens problemställningar.

– Jag hade själv ganska klart för mig vilken kompetens en IT-partner behövde ha. Vår lista över tänkbara leverantörer blev under utvärderingen allt kortare, och till slut återstod bara Kullander. Med ett tydligt fokus på skolvärlden visade de sig kunniga om läroplan och skollagar och dessutom förstod de vårt språk. De fick uppdraget att implementera en ny IT-infrastruktur, anpassad efter den skolans behov. I vårt fall innebar det bland annat ett effektivare trådlöst nätverk, skrivarhantering och sist men inte minst ett professionellt system för enhetshantering, MDM, säger Dennis Ekelund.

Alla enheter kontrolleras centralt

Vid tidpunkten för Kullanders implementering av ny IT-infrastruktur hade Ängdala skolor cirka 250 iPad i drift. Att hantera så stora volymer manuellt innebar en stor arbetsbelastning, framför allt i samband med terminsstart när många nya elever skulle få sina enheter. Eftersom skolan dessutom expanderade skulle situationen på sikt bli ohållbar. Dennis Ekelund:

– Kullander har skapat ett effektivt system för att hantera hundratals mobila enheter och gjort oss förberedda för att växa ytterligare. Vi är numera anslutna till Apple School Manager och kan i volym hantera konfigurering av enheter, backuper, köp av innehåll och appar och skapa konton för alla användare. Vi behöver inte ens packa upp enheterna innan de lämnas över till eleverna, varje iPad kommer förkonfigurerad enligt en definierad användarprofil.

Enhetshantering ger tid att utveckla pedagogiken

Ängdala skolor har slutit ett supportavtal med Kullander för att säkerställa att allt fungerar problemfritt. Det innebär att kontrollera nätverket, kolla servar och skrivare och annat allmänt underhåll. Ett besök i månaden räcker för att tekniken ska fungera enligt plan. Men för Dennis är den stora vinsten den tid han vunnit med enhetshanteringen.

– Mina arbetsdagar slukas inte längre upp av det tidsödande arbetet med att administrera hårdvara. Nu kan jag istället fokusera på att utveckla våra olika lärplattformar, för att ge eleverna ännu bättre pedagogiska förutsättningar. Jag kan också arbeta mer med att handleda lärarna och hjälpa dem föra ut vårt specialområde mediaproduktion till eleverna. Man kan faktiskt säga att MDM och device enrollment i grunden har förändrat min situation som IKT-pedagog. Allt fungerar smidigare, säkrare och effektivare, avslutar Dennis Ekelund.

Apple i utbildning

Digitala hjälpmedel (läromedel), är minst lika viktiga i skolan som i företaget. Vi gör därför ingen skillnad på hur vi bygger vår leverans till skolor jämfört med företaget. Läs mer om våra tjänster för Apple i skolan