App Tracking Transparency – valet ska vara ditt

App Tracking Transparency – valet ska vara ditt

”App tracking transparency”, vad innebär app-spårning?

Du har kanske läst om app-spårning i medierna, men vad innebär det? Hör Apple förklara hur de ser på saken i filmen “App tracking transparency” ovan, på ett sätt som är enkelt att ta till sig (i under 2 min). Den handlar om att värna om integritet. Att själv ha valet och möjlighet att kunna ta ställning till vad du delar med dig av. Det gör det enklare att veta hur du ska trycka nästa gång du får upp frågan i din nya iPhone.

Läs mer om spårningstransparens för appar på Apples hemsida.