Kullander bildar ny koncern – Nordic IT Group 

Kullander bildar tillsammans med investeringsbolaget Capillar Equity Fund I AB en ny koncern, Nordic IT Group. Syftet är att samla unika kompetenser hos tjänsteföretag i IT-branschen i Sverige. Målet är att bli ledande inom IT-drift och tjänst. Kullander kan därmed bredda sitt erbjudande och befintliga kundrelationer kan fortsätta att växa. 

Som kund förblir du trygg med Kullander som din IT-partner. Säkra leveranser, lokal förankring, starka varumärken och samarbetspartners fortsätter i samma utsträckning som tidigare. 

— Vi har fått 180 nya kollegor som gör att vi kan tacka ja till fler affärer utan att det påverkar våra befintliga. Alla som är med är transparenta, prestigelösa och positiva – med sådan inställning kommer vi alltid att lyckas, säger VD Jens Kullander. 

Nordic IT Group utgörs av byBrick Operations, Canmer Data, CC IT, CoreIT, DNS IT, Kullander och Zelly. Capillar Equity har som strategisk partner med finansiell styrka samlat bolagen till denna rikstäckande grupp med målet att bli ledande inom IT-drift och tjänst till små och medelstora företag. Tillsammans kan uppdragen utvidgas på såväl nationell som internationell nivå med fokus på IT- och applikationsdrift, infrastruktur, molntjänster, säkerhet och digitalisering. 

Mia Åslander träder in som VD och koncernchef för Nordic IT Group: 

— Under 20 år i IT-branschen har jag samlat erfarenhet av att bygga starka interna kulturer och väl fungerande team, det kommer jag bidra med till Nordic IT Group. Att skapa rätt förutsättningar för att andra ska lyckas vet jag leder till framgång. 

Mia Åslander kommer senast från Gibon Sverige där hon också var VD. I styrelsen för Nordic IT Group ingår bland andra Johan de Verdier; 30 års erfarenhet inom IT med bakgrund i Iver, Candidator, Enfo Sverige, Zipper med flera. 

Nordic IT Group har initialt cirka 210 medarbetare och sammanlagd omsättning på cirka 500 MSEK. Koncernen har en tydlig tillväxtstrategi: organiskt och genom partnerskap/förvärv av lokala IT-bolag. Capillar innehar cirka 50 procent av aktierna. De tidigare huvudägarna i bolagen fortsätter behålla ett betydande ägandeskap, nu i koncernen. 

Capillar Equity är ett nordiskt investmentbolag som investerar i mindre och medelstora verksamheter i Norden för att genom tillväxt, lönsamhetsförbättring och ökad professionalism utveckla dem till ledande inom sin bransch.  

Capillar har bildat flera koncerner i olika branscher bestående av lokalt starka företag som kompletterar varandra såväl geografiskt som erbjudandemässigt   

För mer information vänligen kontakta: 

Jens Kullander 
VD/Partner Kullander i Sverige AB 
jens.kullander@kullander.se 
040-6280837 

Vill du veta mer om Nordic IT Group: www.nordicitgroup.se 

Vill du veta mer om Capillar Equity: www.capillar.se