fbpx

Azure

Vad är Azure?

Microsoft Azure (f d Windows Azure) ä ren växande samling integrerade molntjänster som består av servrar, fillagring/återställning, databaser, analyse, identitets- och åtkomsthantering, utveckling, användarhantering, backup och säkerhet.

Varför skall man välja Azure?

Microsoft Azure ger dig frihet att skapa och distribuera var som helst ifrån med de verktygsprogram och ramverk du använder. Azure erbjuder högklassiga sekretessalternativ och hanterar ansvarsfullt alla data som lagras och bearbetas. Du har full kontroll över din egen kundinformation, så att du vet var den finns lagrad, hur den skyddas och vem du eventuellt tillåter ha åtkomst till dina data.

Hur flyttar man till Azure

Kullander kan hjälpa dig att migrera till Microsoft Azure. Vi börjar med att göra en förstudie av er IT-miljö och tillsammans skapar vi en strategi för nästa steg. Genom att flytta ert datacenter till Azure kan ditt företag nå högre effektivitet, flexibilitet och lägre kostnader samt bättre prestanda för dina program och tjänster.

Azure Active Directory (Azure AD) är Microsofts molnbaserade identitets- och åtkomsthanteringstjänst. Azure AD hjälper dina medarbetare att logga in och få åtkomst till:

  • Externa resurser som Microsoft 365, Azure-portalen och tusentals andra SaaS-program
  • Interna resurser som appar i företagets nätverk och intranät, tillsammans med molnappar som utvecklats av din egen organisation

Azure AD är avsett för:

  • IT-administratörer, som kan använda detta för att kontrollera åtkomst till appar och resurser. Du kan t ex använda Azure AD till att kräva multifaktorautentisering vid åtkomst av viktiga organisationsresurser. Dessutom kan du automatisera användaretablering mellan en befintlig Windows Server AD och molnappar som Office 365. Framför allt ger Azure dig kraftfulla verktyg för att automatiskt skydda användaridentiteter och autentiseringsuppgifter samt uppfylla dina styrningskrav för åtkomst.
  • Apputvecklare, som får en standardbaserad metod för att lägga till enkel inloggning (SSO) för appen, så att den kan fungera med en användares befintliga autentiseringsuppgifter. Azure AD har även API:er som kan hjälpa dig att skapa anpassade appfunktioner som utnyttjar befintliga organisationsdata.
  • Prenumeranter på Microsoft 365, Office 365, Azure eller Dynamics CRM Online. Som prenumerant använer du redan Azure AD. Varje Microsoft 365-, Office 365-, Azure- och Dynamics CRM Online-klient är automatiskt en Azure AD-klient. Du börjar direkt att hantera åtkomsten till dina integrerade molnappar.

Eller prata med en av våra säljare

Jens Kullander

CEO

Glenn Jönhill

Sales Manager

Victoria Blixt

Sales Executive