fbpx

Sharepoint

Sharepoint är en plattform att dela filer och information inom en organisation. Den kan delas in i fyra huvudområden: samarbete, informationshantering, sökbarhet och beslutsstöd.

Med Sharepoint kan ditt företag enkelt underlätta samarbete. Medarbetarna kan ingå i mindre projektgrupper eller större divisioner, både internt och externt med andra företag.

Informationshanteringen innebär att du kan ta hand om webbinnehåll, dokument, arkivering och elektroniska formulär. Det skapar större överblick och kontroll.

Genom en sökfunktion hittar du all information såväl inom Sharepoint som i andra system i företaget.

Beslutsstödet gör det möjligt att samla in information från andra system, analysera och presentera i nyckeltal på en samarbetsyta (t ex via PowerBI).

Teams

Teams är en komplett lösning för chatt och onlinemöten. Håll ljud-, video- och webbkonferenser. Chatta med vem som helst i eller utanför organisationen, Teams gör det enkelt att arbeta i grupp. Redigera samtidigt och dela filer med populära 365-appar som Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Sharepoint och PowerBI. Genom att integrera appar från Microsoft och tjänster från tredje part kan du skräddarsy processen och därmed öka samarbete och produktivitet.

Dynamics 365 Sales Professional (CRM)

Microsoft Dynamics Sales Professional är integrerat i Office 365. Skapa leads, affärsmöjligheter, konton och kontakter i Sales Pro direkt från program som Outlook och Teams. Vice versa gäller för kopplingen till Sharepoint med uppladdade dokument som du kan nå från Sales Professional. Gränssnittet känns igen från övriga Microsoftprogram när dina medarbetare börjar arbeta i detta CRM som säljverktyg.