fbpx

Installation och design

Som extern IT-avdelning till ditt företag bygger och designar vi plattformar som inventerar, förbereder och konfigurerar iOS & macOS enheter i er verksamhet. Vi har många års erfarenhet av att skapa anpassad klientdesign med Zero Touch Deployment/Enrollment*. Detta ger enkel (och säker) utrullning direkt till slutanvändaren, även i större verksamheter. Vår lösning har en inbyggd level 1-supportfunktion (app), för att minska trycket på servicedesk, och ge slutanvändaren en extra trygghet oavsett när eller var supportbehov uppstår. 

För organisationer som söker en möjlighet att lansera en Fritt Val-policy (employees choice)** kan vi vara den B2B IT-partner du söker. Enkelt uttryckt kan man säga att vi etablerar en plattform för Apple macOS/iPadOS/iOS – motsvarighet till Microsofts System Center Configuration Manager (SCCM), Intune för Windows eller stöd för uppsatt Conditional Access. Saknas Applekompetens internt kan vi agera extern IT-avdelning med servicedesk för de användare i verksamheten som valt Apples produkter som sitt arbetsverktyg.

*Zero Touch Enrollment

Zero-touch kan uppnås bl.a. genom en kombination av Apples DEP samt ett MDM/EMM-verktyg (Mobile Device Management/Enterprise Mobility Management). Med dessa tillsammans skapas möjligheter för enheten med det aktuella företagets nödvändiga appar, inställningar och säkerhetsföreskrifter förinstallerade. Allt är på plats när medarbetaren startar sin enhet och loggar in med sitt företagskonto, vilket förkortar startsträckan att komma igång. 

Zero-touch enrollment är ett sätt att förenkla för företag att “rulla ut” (enroll) hanterade och förkonfigurerade datorer, mobiltelefoner och surfplattor i organisationen.

**Fritt Val, employees choice

Nya talanger föredrar arbetsverktyg de kan och uppskattar. I ett led att försöka öka urval vid rekrytering och kunna attrahera rätt arbetskraft för rätt uppgift, erbjuder allt fler företag Fritt Val (från engelskans employees choice) i valet av digitalt arbetsverktyg. Man låter helt enkelt användaren själv välja dator och telefon.

Företagets digitala arbetsmiljö är viktig som konkurrensmedel. När gränserna mellan arbete och privatliv suddas ut förväntar sig allt fler medarbetare att de ska kunna använda samma digitala verktyg hemma som på jobbet, eller de verktyg de är vana vid, för att känna trygghet och effektivitet i arbetsuppgiften. 

Fr.o.m 2015 lät IBM sina anställda själva välja arbetsverktyg. Effekterna av denna möjlighet har varit omtalad då snart hälften valt en dator från Apple. Läs mer om deras erfarenheter här.