Kullander, DNS it och Ängdala skolor ger sitt stöd till Ukraina

Vi som alla andra står både som bolag och privatpersoner starkt påverkade av det som händer i Ukraina. Engagemanget från näringslivet är stort och vi är inget undantag. På Kullander, systerbolaget DNS it tillsammans med Ängdala skolor samlades därför ihop ca 100 iPad-enheter (som tänkta kommunikationsverktyg) för att skickas till Ukraina. 

Men, Altitude Meetings ”Näringslivsupprop” fick oss att tänka om. Hjälporganisationer är ense om att det är ekonomiskt stöd som behövs i detta akuta skede. Sedan gäller att tänka både kort- och långsiktigt. Vi skänker därför istället värdet av enheterna till Rädda Barnen som hjälper barnfamiljer i Ukraina med livsförnödenheter.