fbpx

Digitala verktyg i skolan hjälper lärare och ökar elevernas studiero

Idag finns det flertal smidiga digitala verktyg för skolan som kan hjälpa lärare att följa elevernas arbete med sina skoluppgifter. I det här blogginlägget fördjupar vi oss i Jamf School, som använder wi-fi istället för Bluetooth och därför gör det möjligt att upprätthålla kvaliteten på undervisningen även när eleverna inte är på plats i klassrummet. Jamf School sätter elevens inlärning och studiero i centrum. Därför går det enkelt att stänga av eller blockera störande program och webbsidor, som datorspel, YouTube eller sociala medier.

Tre varianter av ett och samma digitala verktyg

Jamf School vänder sig till elever, lärare och föräldrar. Var och en har tillgång till en egen version av verktyget, med målgruppsanpassade funktioner och vyer.

För lärare

Jamf School Teacher App ger dig som är pedagog rätt verktyg för att administrera din klass och hålla dina studenter fokuserade på sina studieuppgifter. Appen använder wi-fi, vilket innebär att alla funktioner är tillgängliga både om du befinner dig i samma klassrum som eleverna eller om ni har distansundervisning. 

I Jamf School Teacher finns ditt schema inlagt och du kan planera lektionerna utifrån de digitala verktyg som ni ska använda. Oavsett vilket mötesprogram som du föredrar (Teams, Zoom eller Google Meet) kan du, via appen, starta programmet på alla elevers enheter i samband med att lektionen börjar. Därmed blir ni produktiva från start och slipper tidsödande teknikstrul.

New call-to-action

För att upprätthålla koncentrationsförmågan och förhindra fusk är det möjligt att med en enkel knapptryckning begränsa användningen av vissa program, webbplatser eller funktioner, antingen tillfälligt eller permanent. 

Under lektionen kan du använda den virtuella whiteboarden och kommunicera med dina studenter via chatt eller e-post direkt i appen. När någon av dina elever behöver hjälp kan hen göra en digital handuppräckning. Du får en notis och kan koppla upp dig mot elevens enhet för att besvara frågan.

Här kan du läsa mer om Jamf School för lärare

För elever

Jamf School Student App ger eleven begränsad tillgång till sin iPad eller skoldator. Syftet är att enheten ska användas till att studera, inte att lägga tid på distraherande program, webbplatser och sociala medier. När eleven behöver hjälp räcker hen upp handen och får direkt assistans från läraren. Det är också möjligt att kommunicera via chatt eller e-post med utvalda användare.

Via appen kan eleven själv ladda ner och uppdatera program till iPad eller datorn, vilket sparar resurser hos bland annat IKT-pedagogen.

Läs mer om Jamf School för elever

För föräldrar

Till sist har vi Jamf School Parent App, en version som vänder sig till föräldrar för att kunna kontrollera hur barnet använder sin enhet. Med några knapptryckningar kan man begränsa vissa program, appar och funktioner permanent eller tillfälligt, till exempel mellan vissa klockslag. Via enhetens GPS kan man följa barnet till och från skolan, för att vara säker på att hen har kommit fram. Dessutom kan man stänga av distraherande program och därmed öka trafiksäkerheten när barnet går eller cyklar.

Läs mer om Jamf School för föräldrar

Vill du veta mer om digitala verktyg i skolan?

Det finns många fördelar med att använda ett enhetshanteringsverktyg, inte minst för dig som är IKT-pedagog. Framför allt sparar du tid som du kan lägga på viktigare uppgifter, till exempel att förbättra undervisningen med digitala hjälpmedel. Läs hela blogginlägget här.

Läs mer om IT i skolan