fbpx

Enhetshantering sparar tid för dig som jobbar med IKT i skolan

IKT-pedagogen har den spännande uppgiften att utveckla pedagogiken med hjälp av digitala verktyg. Ändå är det vanligt att stora delar av arbetstiden går åt till att installera, uppdatera och skadeanmäla datorer, surfplattor och annan teknisk utrustning. Genom att ta hjälp av ett enhetshanteringsverktyg sparar du både tid och resurser som istället kan användas till att förbättra undervisningen.

IKT i skolan – mycket mer än bara skoldatorer

Datorer och surfplattor är idag en naturlig del i undervisningen, oavsett om eleven går i förskolan, grundskolan eller gymnasiet. De flesta skolor tillhandahåller personliga elevdatorer med förinstallerade program och rättigheter. När en enhet ska installeras eller uppdateras hamnar ansvaret ofta hos IKT-pedagogen, en skolsekreterare eller vaktmästare. Synd, tycker vi, eftersom IKT-pedagogen spelar en viktig roll på alla skolor. IKT i skolan är så mycket mer än tillgång till digitala verktyg – det handlar dels om att förenkla och förbättra undervisningen, dels om att skapa en så jämlik utbildning som möjligt för alla elever. Det är en resurs som inte borde slösas bort på arbetsuppgifter som relativt enkelt kan automatiseras med hjälp av ett enhetshanteringsverktyg. 

Vad är ett enhetshanteringsverktyg?

Kort förklarat hjälper ett enhetshanteringsverktyg, eller Mobile Device Management (MDM), dig att ge dig bättre kontroll över IT-miljön på skolan. Oavsett hur stor eller liten skolan är så blir det enkelt att administrera alla enheter på distans. Du får en överblick över alla enheter och kan utföra arbetsuppgifterna när det passar dig. Till exempel kan du installera nya enheter utan att överhuvudtaget öppna förpackningen, automatiskt skicka ut uppdateringar av mjukvaran, samt spåra, skadeanmäla och låsa förlorade enheter. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med MDM.

När vi arbetar på uppdrag av skolor bygger vi en profil som utformas efter individer eller klasser. För vår egen del innebär det samma mängd arbete med en användare som med 5000. Skolan beslutar sedan om varje användare på egen hand ska hämta material från en självserviceportal (vilket passar bra för äldre elever) eller om vi/skolan ska pusha ut apparna automatiskt till enheterna. Elever och lärare kan sedan logga in med sina individuella konton, för att sätta igång flödet med utvalda appar som hämtats till datorn eller surfplattan.

New call-to-action

Så mycket tid kan du spara

Det är svårt att ge ett exakt svar på hur mycket tid du kan spara varje år med hjälp av enhetshantering, men vår samlade erfarenhet säger oss att det handlar om dagar. Många av skolorna som vi arbetar med beskriver att den största huvudvärken ligger i driftsättningen av nya enheter. Utan ett enhetshanteringsverktyg skulle elever och pedagoger behöva installera allt på egen hand, genom att söka upp och ladda ner appar manuellt på varje enskild enhet. Detta kan ske först när proceduren med att upprätta personliga konton med användarnamn och lösenord är slutförd. För en IKT-pedagog på en normalstor skola blir det praktiskt omöjligt att hinna med någon annan arbetsuppgift under denna fas. Lägg därtill det faktum att enheter skadas eller försvinner med jämna mellanrum, vilket innebär att samma procedur behöver upprepas flera gånger under en elevs skolgång. 

Skulle du tjäna på enhetshantering?

Om du överväger att be skolan om att investera i ett enhetshanteringsverktyg kan du börja med att fundera över och besvara följande frågor:

  • Hur stor är skolan? Hur många elever, lärare och annan personal använder sig av datorer, surfplattor och mobiltelefoner i sitt arbete?
  • Vilken typ av enheter använder ni? Mac, iPad, Chromebooks, osv.
  • Vilka rutiner har ni för enhetshantering idag? Vem bär ansvaret?
  • Hur stor är den tekniska kompetensen hos personalen?
  • Vilka är de vanligaste problemen ni drabbas av gällande IT och enheter?

Några vanliga enhetshanteringsverktyg

Vilket enhetshanteringsverktyg som passar din skola bäst beror framför allt på vilka produkter ni använder. Apples produkter hanteras bäst med Jamf School, medan Android, PC och Chromebooks funkar bättre med Intune

Jamf School är det enhetshanteringsverktyg som vi använder till skolor för att möjliggöra självservice för pedagoger och elever. Utöver de generella fördelarna har du i Jamf School också möjligheten att skräddarsy undervisningen i varje ämne med passande appar och program. Dessutom delar Jamf School gärna med sig av kunskap och praktiska råd som hjälper dig som arbetar med IKT i skolan att ständigt ligga i framkant. 

Vill du veta mer om enhetshantering i skolan?

Vi hjälper skolor i alla storlekar att bygga en bättre IT-miljö. Varmt välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig!

Läs mer om IT i skolan