fbpx

Genomtänkt IT-miljö i skolan kan bidra till bättre undervisning

IT-miljön i skolan är en faktor som påverkar undervisningen, särskilt nu när många elever får fjärrundervisning. Men också på plats i skolan är det viktigt att allt bara funkar. Det finns få saker som är så frustrerande som dålig internetuppkoppling – och säg den IKT-pedagog som hellre lägger sin tid att installera och uppdatera nya elevdatorer än att utveckla undervisningen med digitala hjälpmedel. Här är några parametrar som kan frigöra resurser för att upprätthålla och förbättra kvaliteten på undervisningen.

Enhetshantering sparar tid för dig som jobbar med IKT i skolan

IKT-pedagogen har den spännande uppgiften att utveckla pedagogiken med hjälp av digitala verktyg. Ändå är det vanligt att stora delar av arbetstiden går åt till att installera, uppdatera och skadeanmäla datorer, surfplattor och annan teknisk utrustning. Genom att ta hjälp av ett enhetshanteringsverktyg sparar du både tid och resurser som istället kan användas till att förbättra undervisningen. Här berättar vi mer om fördelarna med att använda ett enhetshanteringsverktyg i skolan och listar ett par olika verktyg. 

Läs hela blogginlägget 

Dåligt nätverk på skolan? Låt inte uppkopplingen hindra undervisningen

Dagens skolmiljö förutsätter bra uppkoppling för att fungera felfritt. De flesta eleverna har skoldatorer eller surfplattor som används i undervisningen, men också privata mobiltelefoner som ofta är uppkopplade på skolans nätverk. När eleverna rör sig mellan klassrummen ökar belastningen på nätverket. Konsekvensen blir en instabil och långsam anslutning, som i värsta fall riskerar att omöjliggöra viktiga undervisningsmoment. Våra specialister delar med sig av några lösningar på dålig uppkoppling i skolan.

Läs hela blogginlägget 

Digitala verktyg i skolan hjälper lärare och ökar elevernas studiero

Idag finns det flertal smidiga digitala verktyg för skolan som kan hjälpa lärare att följa elevernas arbete med sina skoluppgifter. I det här blogginlägget fördjupar vi oss i Jamf School, som använder wi-fi istället för Bluetooth och därför gör det möjligt att upprätthålla kvaliteten på undervisningen även när eleverna inte är på plats i klassrummet. Jamf School sätter elevens inlärning och studiero i centrum. Därför går det enkelt att stänga av eller blockera störande program och webbsidor, som datorspel, YouTube eller sociala medier.

Läs hela blogginlägget 

Merit Utbildning ställde om till undervisning på distans

För Merit Utbildning var undervisning på distans inget nytt, företaget hade ett uppdrag i Svenska för invandrare (SFI) på distans i Malmö för 200 deltagare. Men när pandemin kom och restriktionerna trädde i kraft skulle plötsligt all undervisning skötas helt med digitala verktyg. En utmaning och omställning som visade sig få en del positiva följdverkningar.

Läs hela caset