fbpx

En säker IT-miljö hjälper dig behålla kundernas förtroende

Transparens och spårbarhet blir allt viktigare för konsumenter. Oavsett om du driver en webbshop eller en advokatbyrå hanterar du mängder av känslig information som till exempel personuppgifter. Genom att kontinuerligt utvärdera säkerheten i er IT-miljö och upprätta tydliga rutiner och policys blir det enklare att upprätthålla kundernas förtroende. Microsoft har flera applikationer som analyserar och fångar upp bristerna i IT-miljön, samt ger förslag på hur du kan skapa en säker IT-miljö.

Första steget till en säker IT-miljö

Att skapa en säker IT-miljö handlar om att vara proaktiv och täppa igen alla potentiella hål. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att när någon väl vill ta sig in i era system så är det inte en fråga om huruvida det är möjligt, utan om hur snabbt de lyckas. Men det räcker inte med ett bra skydd mot externa hot – du måste också se till det interna hotet från anställda och inhyrda konsulter. Det är lätt att strunta i att byta lösenord eller att mejla filer från sin privata e-postadress för att man inte orkar, hinner eller är medveten om riskerna. Steg ett för att skapa en säkrare IT-miljö är att använda multifaktorautentisering vid inloggning. För att logga in på en enhet eller ett program behöver du kunna bevisa att du är du genom att legitimera dig genom exempelvis Microsofts autentiseringsapplikation i mobilen. Det räcker alltså inte att bara ha tillgång till användarnamn och lösenord för att komma in i systemet. Multifaktorautentisering går att starta genom ett enkelt knapptryck på din mobiltelefon och gör enorm skillnad för din IT-säkerhet.

New call-to-action

Rutiner och policys viktigt när du hanterar känslig information

Om du hanterar stora mängder konfidentiell information som absolut inte får läcka ut är det dags att upprätta interna policys och rutiner för hur ni hanterar filer och dokument. Det är viktigt att den här frågan lyfts på ledningsnivå för att få en helhetsbild. Vilka roller behöver ha tillgång till vilken information för att kunna utföra sitt arbete? Hur ska ni lagra och hantera känslig information? I Microsofts Business Premium-licens ingår en tjänst som hjälper dig att kontrollera behörighet och åtkomst till filer och program. Du kan bland annat styra:

  • Vem som har tillgång att öppna, läsa och redigera en fil
  • Vilka filer som får delas vidare, internt eller externt
  • Vilken information som får kopieras eller klistras in i dokument, samt vilka filer som får sparas om

Även om rutiner och policys gör det enklare att upprätthålla IT-säkerheten får de inte göra det svårt för medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter. Idag är det viktigt att kunna arbeta på den plats som passar bäst för tillfället, utan att för den sakens skull äventyra säkerhet eller funktion. Anlita gärna en extern IT-partner som hjälper dig att utforma och implementera era policys.

Microsofts nya tjänst Secure Score analyserar IT-miljön

Från och med i höst kommer vi på Kullander att erbjuda Microsoft Secure Score, ett analysverktyg som tittar närmare på din IT-miljö för att identifiera brister i säkerheten. Verktyget analyserar enheter, information, appar och infrastruktur. Dessutom jämför den ditt resultat med liknande organisationer i samma bransch, för att ge en tydlig referenspunkt. När analysen är klar visas resultatet som poäng på en skala, men du får också tillgång till en mängd förslag på vad du kan göra för att förbättra er IT-säkerhet. Varje implementerat förslag innebär att säkerheten ökar med en viss poängsats. Ett spamfilter kanske gör er två procent säkrare, medan multifaktorautentisering ökar säkerheten med upp till tio procent. Alla förslag är möjliga att genomföra med hjälp av applikationer, funktioner och tjänster i Microsoft 365. För att få en löpande statusrapport rekommenderar vi att du gör en analys en gång i kvartalet eller i halvåret, beroende på vilken bransch du jobbar i.

Läs mer om Microsoft Secure Score här

Behöver du hjälp att skapa en säkrare IT-miljö?

Vi har kunskapen och erfarenheten som krävs för att täppa igen hålen som riskerar att leda till informationsläckage. Tillsammans kan vi utvärdera ert nuvarande säkerhetsläge och ta fram anpassade rekommendationer och lösningar som skyddar er, och er viktiga information, från både interna och externa hot. Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Läs mer om effektiv IT