fbpx

Vilka krav ställer en digital arbetsplats på IT-miljön?

Pandemin har fått oss att ställa om och det är mycket som tyder på att distansarbete förblir en självklarhet även i framtiden. Men hur påverkar delad arbetstid mellan kontoret och hemmet IT-miljön? Vad ska man tänka på och hur kan en IT-konsult hjälpa till att skapa rätt förutsättningar? Här berättar vi mer om utmaningarna med en modern, digital arbetsplats.

Vilken IT-support finns på den digitala arbetsplatsen?

Ett år av distansarbete har skapat en mängd filialer till alla arbetsplatser. När alla jobbar hemma finns det plötsligt lika många kontor som anställda. Därmed blir det också fler variabler att ta hänsyn till. Det är inte längre bara ett nätverk eller en skrivare som ska fungera och när det dessutom inte sitter någon IT-kunnig på platsen bredvid behöver du lösa problemet själv. Då är det skönt att ha någon att ringa till när det uppstår ett problem, oavsett om det är arbetsplatsens egen IT-avdelning eller en extern konsult. För dig som arbetsgivare går det att skapa viss trygghet genom att ta fram tydliga rutiner för hur IT-frågor ska hanteras. Tänk på att det planerade månadsbesöket inte får samma effekt när alla inte är på plats, men eftersom många IT-leverantörer erbjuder support på distans via fjärrstyrning kan de oftast ändå hitta och avhjälpa felet.

Fler skadeanmälningar under pandemin

Den digitala arbetsplatsen innebär givetvis att vi rör oss mycket mer mellan olika platser. Datorn åker fram och tillbaka mellan kontoret och hemmet, vilket ökar risken för att den skadas eller blir stulen. Under pandemin har vi sett en ökning av antalet anmälda skador. Försök att vara proaktiv och försäkra all utrustning, så sparar du pengar på att slippa köpa nytt, samtidigt som avbrottet från arbetet inte blir lika påtagligt.

New call-to-action

Så påverkas IT-säkerheten

När alla befinner sig på arbetsplatsen är det enklare för dig som arbetsgivare att ta ansvar för att ni har en säker IT-miljö, både digitalt och fysiskt. IT-infrastrukturen är anpassad efter era behov av säkerhet och effektivitet, till exempel genom passersystem och krypterade anslutningar. En större del av ansvaret förskjuts till den anställda när vi jobbar hemma. Hur säkert är det privata nätverket? Vilka andra enheter är uppkopplade till det och vad innehåller de? Det är inte ovanligt att hitta virus som sprider sig via nätverket. Dessutom påverkas den fysiska säkerheten också, för vem vet vilken information barnens kompisar eller en hantverkare kan komma över i ditt hem? Risken ökar självklart om du befinner dig på en offentlig plats, men det är viktigt att vara försiktig och agera med sunt förnuft i alla sammanhang.

Arbetsgivaren måste vara tydlig med vilka säkerhetspolicys som gäller, samt att alla enheter har nödvändiga säkerhetsprogram som antivirus. Med hjälp av ett enhetshanteringsverktyg kan du reglera vilka applikationer, program och tjänster som de anställda ska ha tillgång till på sina datorer och mobiltelefoner.

Läs mer om fördelarna med enhetshantering här.

En IT-konsult kan hjälpa dig skapa rätt förutsättningar

Det kan vara svårt att navigera i omställningen till en helt eller delvis digital arbetsplats. Vi brukar säga att en IT-konsult i första hand är en rådgivare till arbetsgivaren. Konsulten har med sig kunskap och erfarenhet från en mängd olika företag och branscher, vilket gör det enklare att ta fram rekommendationer som faktiskt fungerar. En bra IT-konsult fokuserar inte bara på dagens problem, utan är proaktiv med att hitta långsiktiga lösningar. Det är inte fel att ta hjälp av en konsult bara för att få ett bollplank. Några timmars diskussion kan ge dig både kloka insikter och en skön känsla av trygghet.

Vill du ha hjälp att skapa effektivare IT?

Varmt välkommen att höra av dig till oss, så berättar vi mer om vad vi kan göra för att underlätta övergången till en digital arbetsplats.

Läs mer om effektiv IT