fbpx

Hur hållbar är din IT-avdelning?

Datorer och mobiltelefoner är två ord som sällan förknippas med hållbarhet. I slit och släng-samhället vill vi gärna ha den senaste modellen med de häftigaste funktionerna. Men med lite research och en kunnig partner är det fullt möjligt att skapa en mer hållbar IT-avdelning. I det här inlägget tittar vi närmare på hållbarhetsfaktorer som material, livslängd, reparation och återvinning.

Finns hållbar IT?

Vi ska vara helt ärliga: det finns i nuläget ingen fossilfri tillverkningsprocess för IT-hårdvara. Tillverkningen är alltid förenad med en klimatskuld. Däremot finns det leverantörer som arbetar engagerat med att hitta mer miljövänliga sätt att producera hårdvara. Apple har utsett hållbarhet till en av sina viktigaste framtidsfrågor och vill gärna gå i bräschen. De är redan nu helt koldioxidneutrala och många nya produkter tillverkas i återvunnet aluminium. För oss på Kullander är det en självklarhet att välja våra leverantörer med omsorg. Det innebär också att välja bort tillverkare som inte visar viljan att ställa om och arbeta med hållbarhet. Apple ställer höga krav på hela tillverknings- och distributionsledet, vilket innebär att vi som återförsäljare och partners också ska bli koldioxidneutrala senast 2030. Det blir vi genom flera insatser, som att enbart använda förnyelsebar energi och att återvinna elektronik. Om vi inte uppfyller kraven kommer vi att förlora vår Apple-certifiering. Det är ett jättebra initiativ som vi önskar att fler tillverkare tog efter.

Läs mer om Apples hållbarhetsarbete

Förändra slit och släng-mentaliteten

Inom elektronikbranschen kan det mesta återvinnas och bli till nya produkter. Det är dock en sak att hävda det och en helt annan att verkligen göra det. För att lyckas skapa en mer hållbar IT-avdelning behöver vi förändra vårt synsätt. Om man väljer produkter av högre kvalitet, som är gjorda för att hålla i fem till sex år istället för två till tre, finns det goda skäl att underhålla och reparera produkten istället för att byta ut den. Dessutom är produkten då ofta förknippad med ett bra andrahandsvärde. Apple är ett gott exempel på hur man kan tillverka produkter med hög kvalitet och lång hållbarhet av återvunna komponenter. Målet är att alla Apples produkter ska vara helt koldioxidneutrala 2030.

Men går det inte att tänka längre än fem år framåt?

I dagsläget är det tyvärr inte möjligt. Det beror på att mjukvaruutvecklingen går så fort att hårdvaran inte hänger med längre än så. Hårdvara som är äldre än sex år betraktas av branschen som uttjänt, men går givetvis att återvinna för att tillverka nya produkter. Som elektronikleverantör är vi enligt lag skyldiga att ta tillbaka all hårdvara som vi har sålt. Komponenterna delas sedan upp efter återvinningsmöjlighet. Mycket kan återvinnas men vissa delar blir till elektronikskrot. Därför kan det vara klokt att hitta en IT-partner som uttalat arbetar med att skapa mer hållbar IT.

New call-to-action

Kan det vara mer miljövänligt att hyra utrustning än att köpa den?

Vi har många stora kunder med hundratals och ibland även tusentals användare. Det är vanligt att vi får tillgång till det hemliga IT-rummet, där gamla, uttjänta datorer och mobiltelefoner ligger staplade på varandra. Trots att produkterna aldrig kommer att användas igen så sparas de. Många av våra kunder vet inte om att de kan få betalt för att byta in hårdvara, så länge den inte är mer än fem-sex år gammal. Om du väljer att anlita en extern IT-partner får du ofta hjälp med livscykelhantering av hårdvaran. Det innebär att leverantören gör en prognos om uppskattad livslängd på hårdvaran utifrån vem som ska använda enheten och till vilket ändamål. Prognosen lägger grunden för IT-budgeten och kan delas in som en månadskostnad per användare. När datorn, mobilen eller surfplattan har gjort sitt byts den in mot en ny enhet, vanligtvis efter 36 eller 48 månader. Det innebär att man portionerar ut kostnaden över en längre tidsperiod, istället för att göra stora investeringar var femte år. Därmed säkerställer du också att det alltid finns välfungerande enheter som möter både användare och uppgift.

Om vi dessutom återvänder till vårt tidigare resonemang om att förändra slit och släng-mentaliteten så kan det faktiskt vara smart att hyra sin utrustning. Då vet medarbetarna på förhand när det är dags att byta ut sin dator eller mobiltelefon, vilket minskar tjatet om att få den senaste modellen. För oss som IT-leverantör är det ett viktigt ställningstagande. Vi vill frångå konsumtionshetsen som råder i exempelvis retail- och operatörsbranschen. Istället avråder vi våra kunder från att byta utrustning för ofta. Det går att mäta hur väl elektroniken mår och många gånger kan det vara värt att reparera istället för att byta ut.

Vill du veta mer om hållbar IT?

Nu vet du lite mer om vilka faktorer som kan hjälpa dig att skapa en mer hållbar IT-avdelning. Om du är nyfiken på vad vi på Kullander kan göra för ditt företag är du varmt välkommen att kontakta oss.

Läs mer om effektiv IT